Nükleer Enerji

3 Nisan 2018’de Mersin Akkuyu’da Türkiye’nin ilk nükleer santralinin temelleri atıldı. Bununla birlikte tüm dünyada yıllardır süregelen nükleer enerji ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Rakamlarla Nükleer enerji… Dünyadaki nükleer enerji santralleri? vb sorulara cevap aradık.

Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan Büyükeceli Kasabasının Akkuyu mevkiinde yapılması planlanan nükleer santralin yer seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurulmuştur. 5. derece deprem bölgesinde bulunan Mersin’in Gülnar ilçesi denize yakın olması (kurulum aşamasında gerekli olan malzemelerin, yapıların vb.nin deniz yoluyla kolayca taşınabilmesi için) ile de nükleer santral kurulması açısından gerekli kriterleri sağlamıştır.

Rakamlarla Nükleer Enerji

2023 yılında faaliyete geçilmesi öngörülen Akkuyu nükleer santrali Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak.
Faaliyete geçmesi ile Türkiye’deki elektrik kullanımının %10’unu karşılaması beklenmektedir.
Nükleer teknoloji, belirli elementlerin atomlarının bölünmesiyle salınan enerjiyi kullanılmasıyla elektrik üretilmesidir. Nükleer enerji ilk olarak 1940’larda gelişti ve İkinci Dünya Savaşı sırasında başlangıçta bomba üretmeye odaklandı. 1950’lerde nükleer fizyonun barışçıl kullanımına yöneldi ve enerji üretimi için kullanılmaya başlandı.
Sivil nükleer güç, şu anda dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösteren 17.000’den fazla reaktör ile nükleer santrallerde elektrik üretilmektedir. Aslında, bölgesel iletim şebekeleri aracılığıyla, daha birçok ülke kısmen nükleer üretilen güce bağlıdır; Örneğin, İtalya ve Danimarka, elektriklerinin yaklaşık% 10’unu ithal nükleer enerjiden almaktadır.

Tüm dünyadaki nükleer reaktörler haritada gösterilmiştir. İnteraktif harita için üstüne tıklayınız. Dünyada en fazla nükleer santrale sahip olan ülke ABD’dir. ABD 99.6 GWe elektrik üreten 99 reaktörde ülkede kullanılan elektriğin %20’sini üretmektedir.

 

Dünyadaki elektriğin % 11’i yaklaşık 450 nükleer güç reaktörü tarafından üretilmektedir. Mevcut kapasitenin yaklaşık olarak yarısına eşdeğerde 60 reaktörün ise inşası devam etmektedir. 2016’da nükleer santraller 2476 TWh elektrik üretmiştir.

Dünyada kullanılan tüm elektriğin üretildiği kaynaklar ise grafikte gösterilmiştir. Dünya genelinde halihazırda en büyük elektrik üretim kalemi kömürdür. Tüm kaynaklar içinde kullanım oranı %39.3’tür.

 

Ülkelere göre toplam elektrik üretimininde nükleer enerjinin payı grafikte gösterilmiştir. Bu göre Fransa tükettiği elektriğin büyük bir kısmını nükleer santrallerden en fazla karşılayan ülkedir. Fransa’yı sırasıyla Slovakya, Macaristan ve Belçika izlemektedir.

NÜKLEER ENERJİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN RADYOAKTİF ELEMENT; URANYUM

Nükleer enerji ile elektrik üretiminde çoğunlukla Uranyum kullanılır. Uranyum doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz. Çeşitli elementlerle birleşerek uranyum minerallerini meydana getirir. Uranyumun küresel üretimin % 80’inden fazlası beş ülkede (Kazakistan, Kanada, Avustralya, Namibya ve Nijer) bulunmaktadır. Aşağıdaki grafiğe tıklayarak ülkelerde çıkarılan Uranyum miktarlarına ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça:

thebulletin.org

http://www.akkunpp.com/

www.worldnuclearreport.org

http://www.world-nuclear.org/

 

VeriAnaliz